slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6 slika7 slika8 slika9 slika10 slika11 slika12 slika13 slika14 slika15 slika16 slika17 slika18 slika19 slika20 slika21 slika22 slika23 slika24 slika25 slika26 slika27 slika28 slika29 slika30 slika31 slika32
top wrap
Članarina

svrha plaćanja: Članarina za 2016. godinu
poverilac-primalac: Opšte udruženje preduzetnika Subotica
račun poverioca-primaoca: 105-90015-32
poziv na broj: 2016


Skupština Opšteg udruženja preduzetnika Subotica donela je odluku o visini članarine u iznosu od 1500 dinara na godišnjem nivou.

Zanatstvo u Subotici ima dugu tradiciju i predstavlja značajnu privrednu oblast. Tradicija od 1763.godine stavlja Suboticu u red retkih sredina gde se zanatstvo pojavljuje organizovano već u XVIII veku. Danas se u preduzetničkom sektoru obavlja oko 180 različitih delatnosti, pružaju usluge i proizvodi značajni po obimu, asortimanu i kvalitetu koji su neophodni stanovništvu a u funkciji su i direktno potrebni privredi.

Opšte udruženje preduzetnika Subotica (u daljem tekstu OUPS) je poslovno-stručna organizacija preduzetnika koja svojim aktivnostima doprinosi razvoju male privrede i ostvarenju pozitivnog privrednog ambijenta i samim tim povećanju broja samoodrživih preduzetnika.

OUPS sprovodi veliki broj aktivnosti kako bi podstaklo ekspanziju preduzetništva kroz otvaranje novih radnji, pomoć već postojećim te zaštiti interesa preduzetnika u najširem smislu reči:

  • analiza stanja privrede i preduzetništva, problematike vezane za rad i na osnovu toga predlaganje izmene zakonskih i drugih propisa koji obezbeđuju sigurnije poslovanje, veću konkurentnost i povoljniji privredni ambijent;
  • stručna pomoć i uputstva prilikom pokretanja samostalnog posla, kao i u toku samog poslovanja;
  • informisanje preduzetnika o aktuelnim temama u oblasti zakonodavstva i o svim bitnim pitanjima vezanim za njihovo poslovanje (informacije ekonomske i pravne prirode);
  • organizovanje učešća na sajmovima, pružanje pomoći pri povezivanju preduzetnika;
  • edukacije prema zahtevima i potrebama preduzetnika za unapređenje preduzetničkih znanja, veština i sposobnosti;
  • iznalaženje mogućnosti za povoljno kreditiranje preduzetnika putem banaka i fondova u cilju oživljavanja privrednih aktivnosti;
  • rad na očuvanju i oživljavanju starih zanata;
  • izrada raznih podnesaka: zahteva, molbi, žalbi, ugovora i dr;
  • učvršćivanje saradnje sa Opštim udruženjima preduzetnika iz regiona, sa zajednicama preduzetnika na nivou Vojvodine i Srbije čime se postiže vertikalna prohodnost ideja i zahteva...

Zašto?
Pomoć postoji samo je treba iskoristiti
Suočavanje sa uskim grlom i praktičnim pitanjima
Preduzetnik ima potrebu za informacijama a i kontakt sa kolegama
Sa preduzetnicima od osnivanja do penzije!